Alla timmerhus från Permans Trähus tillverkas av planktimmer från noga utvald senvuxen fura eller gran. Planktimret har högsta krav på virkeskvalitet och är släthyvlat på båda sidor med not och spont. Vi använder främst virke med dimensioner 70x140mm men även 45x140mm förekommer. Våra fyrfrästa knutfogar ger exakt passning och stum fogning. Dragjärn monteras vertikalt i förborrade hål vilket gör att tätheten i väggarna blir större.

 

skog-1